ΕΕ: Διαφάνεια στις τιμές της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

  • Αυστηροποίηση των ελέγχων και ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού στην Ελλάδα

 

Μετά την ανταλλαγή με απόψεων, στις 9 Σεπτεμρίου, με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα εγκρίνει μέτρα για την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας μέσω βελτιωμένης υποβολής στοιχείων σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Μετά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση των συνθηκών συνεργασίας των παραγωγών , η Επιτροπή υπέβαλε τον Μάιο το τρίτο στοιχείο για τη βελτίωση της δικαιοσύνης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: ενίσχυση της συλλογής των τιμών των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού που καθορίζονται οι τιμές.

Μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει σε διάφορους παράγοντες να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές και να βελτιώσουν την κατανόηση του σχηματισμού των τιμών και της εξέλιξης των τάσεων στην τροφική αλυσίδα. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης διαχείρισης του κινδύνου, και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη.

Ο κ. Phil Hogan, αρμόδιος για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, δήλωσε: » Η αύξηση της διαφάνειας στην αγορά αφορά την παροχή περισσότερων πληροφοριών, σε περισσότερα προϊόντα, πιο συχνά. Με αυτόν τον τρόπο, θα δώσουμε μεγαλύτερη ισορροπία στην αλυσίδα και θα εξασφαλίσουμε πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η αυξανόμενη διαφάνεια αφορά επίσης τη δικαιοσύνη: επιτρέπουμε την ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις τιμές, η οποία θα αποσαφηνίσει καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Συμπληρωματικά με την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία που απαγορεύει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και με τις βελτιώσεις της νομοθεσίας για την οργάνωση παραγωγών του 2017, οι κανόνες αυτοί θα ενισχύσουν τον ρόλο των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, βασικό στόχο της Επιτροπής «.

Μετά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, τα μέτρα θα εγκριθούν από την Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες και θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ενώ υπάρχουν ήδη σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αγορές γεωργικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τιμών παραγωγής και κατανάλωσης, του όγκου παραγωγής και του εμπορίου κ.λπ.), υπάρχουν λίγες διαθέσιμες πληροφορίες για αγορές που λειτουργούν μεταξύ γεωργών και καταναλωτών, όπως η επεξεργασία τροφίμων ή η λιανική πώληση. Αυτό δημιουργεί μια ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των γεωργών και άλλων παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και μπορεί να θέσει τους γεωργούς σε σημαντικό μειονέκτημα όταν συνεργάζονται με άλλους.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα θα ισχύουν για τους τομείς του κρέατος, του γαλακτοκομικού τομέα, του οίνου, των σιτηρών, των ελαιούχων σπόρων και των πρωτεϊνούχων φυτών, των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και της ζάχαρης. Η συλλογή δεδομένων θα βασίζεται σε ήδη εφαρμοζόμενα συστήματα και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης και τα κράτη μέλη για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή στην Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την αγορά. Οι αντιπροσωπευτικές τιμές θα αναφέρονται προκειμένου να επιτευχθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος.

Τα κράτη μέλη θα υποβάλουν τα δεδομένα στην Επιτροπή, ο οποίος στη συνέχεια θα διαθέσει τις πληροφορίες στη δικτυακή πύλη δεδομένων για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής και στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ.

Ιστορικό

Από την αρχή της εντολής του το 2014, η σημερινή Επιτροπή εργάζεται για μια πιο δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το 2016, ο Επίτροπος Hogan ίδρυσε την ομάδα εργασίας για τις γεωργικές αγορές με σκοπό να προτείνει συστάσεις για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην τροφική αλυσίδα.

Οι συστάσεις που υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 αφορούσαν τρεις ρυθμιστικές πτυχές: αθέμιτες εμπορικές πρακτικές , οργανώσεις παραγωγών και διαφάνεια της αγοράς . Το 2017, η Επιτροπή ξεκίνησε μια αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων και μια δημόσια διαβούλευση επικεντρωμένη στα τρία αυτά στοιχεία.

Μια δημοσκόπηση σε επίπεδο ΕΕ που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 έδειξε επίσης ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%) θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Προηγουμένως, το 96% των ερωτηθέντων στη δημόσια διαβούλευση του 2017 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ συμφώνησε με την άποψη ότι η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας πρέπει να αποτελεί στόχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ.

Πηγή: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5550_en.htm

Αυστηροποίηση των ελέγχων και ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού στην Ελλάδα

Αυστηροποίηση των ελέγχων και ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού προανήγγειλε ο υπουργός αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ξηρών Καρπών. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του συνδέσμου γνωστοποίησαν στον κ. Βορίδη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη δημιουργία διεπαγγελματικής οργάνωσης.

Νωρίτερα, ο αρμόδιος υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη να παταχθεί η παράνομη εμπορία απιστοποίητου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο κ. Βορίδης από τη μεριά του, κατέστησε σαφές ότι θα εξετάσει σοβαρά την επανασύσταση της ομάδας εργασίας για την ολοκλήρωση της κατάρτισης προδιαγραφών για τη δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης των σπόρων σποράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Β