ΕΕ: Προς ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης

Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα συμφεροντούχων του τομέα eHealth για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης

Η Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα συμφεροντούχων eHealth για την περίοδο 2019-2022. Στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΕΕ να συμμετάσχει τα ενδιαφερόμενα μέρη στη χάραξη της δημόσιας πολιτικής, η ομάδα θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εφαρμογή της ανακοίνωσης για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά . Επίσης, θα παράσχουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, για παράδειγμα στους τομείς των δεδομένων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα υγείας πέραν των συνόρων και της τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη.

Ο κ. Vytenis Andriukaitis , αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε: « Κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών ασχολήθηκα με πολλούς ασθενείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενους φορείς. Όλοι συμφωνούμε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε καλύτερη υγεία για όλους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζω νέα μέλη με τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική υγεία και να ενισχύσουμε την υγεία και τη φροντίδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Η Mariya Gabriel , Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσθεσε: » Πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την έρευνά μας για την πρόληψη των ασθενειών, να δώσουμε τη δυνατότητα εξατομικευμένης περίθαλψης και να παράσχουμε στους Ευρωπαίους ασφαλή πρόσβαση στα σύνορα των δεδομένων τους για την υγεία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ενισχυμένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη προς όφελος των πολιτών στην ΕΕ. Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση διατίθενται εδώ .

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand – Τηλ: +32 229 62253 · Anca Paduraru – Τηλ .: +32 229 91269 · Marietta Grammenou – Τηλ .: +32 229 83583)

Πηγές:

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5249_en.htm

http://translate.google.com/translate?hl=el&sl=auto&tl=el&u=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEX-19-5249_en.htm

 

Β