ΕΕ: Στην εταιρική φορολογία και οι ψηφιακές επιχειρήσεις

σχέδια για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους

Σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις από το να μεταφέρουν τη φορολογική τους βάση σε χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, οι ευρωβουλευτές θα υιοθετήσουν την Πέμπτη γνωμοδότηση με την οποία ζητούν την αναθεώρηση του συστήματος εταιρικής φορολόγησης στην ΕΕ.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε δύο συμπληρωματικές νομοθετικές πράξεις: την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (CCTB) και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (CCCTB), οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός ενιαίου, σαφούς και δίκαιου φορολογικού καθεστώτος στην Ευρώπη.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σχέδια για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις πληρώνουν φόρους εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους, και εισάγουν ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση ψηφιακών δεδομένων για τον υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών.

Συζήτηση: Τετάρτη 14 Μαρτίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 15 Μαρτίου

Πηγή: Taxheaven

 

 

ΑΣΒ