ΕΕΑ: Επιτυχημένο θεματικό εργαστήριο για Αναπτυξιακές Συμπράξεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο θεματικό εργαστήριο (workshop) που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση» και το Ε.Ε.Α

Ολοκλήρωση Θεματικού Εργαστηρίου για Αναπτυξιακές Συμπράξεις με θέμα:

Ανάπτυξη Προγράμματος Δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις: Καλές πρακτικές δημιουργίας δικτύων και καινοτόμας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην πράσινη οικονομία

 


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο θεματικό εργαστήριο (workshop) που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση» και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Titania.

Το 2ο θεματικό εργαστήριο απευθυνόταν στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις με προσανατολισμό την πράσινη απασχόληση & επιχειρηματικότητα και είχε ως θέμα «Ανάπτυξη Προγράμματος Δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις: Καλές πρακτικές δημιουργίας δικτύων και καινοτόμας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην πράσινη οικονομία».

Την έναρξη και τον συντονισμό των εργασιών του εργαστηρίου είχε ο κ. Σ. Κοσκοβόλης, υπεύθυνος έργου του ΕΕΑ, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και την πρόθεση του Επιμελητηρίου να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία και να συνδεθεί με το forum Πράσινης & Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας  για την ενθάρρυνση των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, στην αξιοποίηση πρακτικών πράσινης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την διευκόλυνση της πρόσβασης τους στις απαραίτητες  πληροφορίες σχετικά  με τις πρακτικές πράσινης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας , στην ανάπτυξη εργαλείων και εγχειριδίων αυτοαξιολόγησης και εκπαίδευσης καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα μπορούν να τις υιοθετήσουν για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Σημαντικές παρεμβάσεις έκαναν οι κ.κ.:

Γιώργος Στρογγυλόπουλος, (Πρόεδρος Logotech ΑΕ), ο οποίος μίλησε για τα «Σημεία Εθνικής Πολιτικής, Περιφέρειας Αττικής, Πιλοτικών δράσεων και Ευρωπαϊκών Τάσεων» 

Βασίλης Τακτικός, (Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας), ο οποίος έκανε ομιλία με θέμα «Προτάσεις για Πράσινα Θεματικά Πάρκα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Αττική» 

Ευάγγελος Σπινθάκης, (ΜΗΤΙΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, Πολιτικός Επιστήμων, Εκπαιδευτικός), ο οποίος έκανε παρουσίαση για τον Βιοτουρισμό στο κέντρο της Αθήνας 

Στέλιος Κατωμέρης, (Πρόεδρος Δ.Σ. Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Αττικής), ο οποίος παρουσίασε τη σημασία της δικτύωσης των Κοιν.Σ.Επ

 

Επίσης, εκ μέρους των ΚΟΙΝΣΕΠ, παρουσιάσεις έκαναν οι κ.κ.:

Άρης Στρατάκος, (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Αττικής) σχετικά με τις δράσεις πράσινης επιχειρηματικότητας της Κοιν.Σ.Επ. «Εκάτη»
Νίκος Γιαννούλης, (Μέλος Γ.Σ. Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Αττικής) ο οποίος μίλησε σχετικά με δράσεις Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης
Αθανάσιος Κόκκοτος ( ΚΟΙΝΣΕΠ «INN.GROWTH») σχετικά με την ανάπτυξη του ψηφιακού δικτύου των ΚΟΙΝΣΕΠ
Γρηγόρης Μαλτέζος (ΚΟΙΝΣΕΠ «ΧΕΛΩΝΑ»), για την έξυπνη εφαρμογή UbiZ (https://ubiz.mobi/) που επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, προσφορές, εκπτώσεις και δραστηριότητες στην περιοχή τους.
Η ΑΜΚΕ «Mellifera» παρουσίασε τις δράσεις για το περιβάλλον και την Διεθνή Έκθεση εικαστικών & φωτογραφίας RESIST

 

Η κα Ματίνα Κανάκη, ΕΕΔΕΓΕ, (Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών), παρουσίασε τις «Αειφορικές Συνέργειες»

Η κα Δήμητρα Κούβαρη παρουσίασε τον  «Οδηγό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας» , που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

 

Το θεματικό εργαστήριο οργανώθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4: Ανάπτυξη προγράμματος δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις και αντίστοιχες τοπικές πρωτοβουλίες.

 

Η Πράξη «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.