ΕΕΑ: Όχι POS στα σχολικά σχολικά κυλικεία

"Είναι μια εντελώς αχρείαστη και υπερβολική απόφαση η οποία πρέπει να αποσυρθεί"

Σοβαρά προβλήματα αλλά και αγανάκτηση προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει την υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα κυλικεία των σχολείων.

 

Η υποχρεωτικότητα εγκατάστασης προσκρούει σε ορισμένες εγγενείς αδυναμίες  που σχετίζονται με τη φύση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά και με το προφίλ των καταναλωτών που είναι μαθητές.

 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,

«η απόφαση αυτή φέρνει σε αδιέξοδο εκατοντάδες επαγγελματίες που λειτουργούν τα σχολικά κυλικεία και σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές. Οι μαθητές και τα κυλικεία δεν είναι δυνατόν για την αγορά ενός σάντουιτς ή αναψυκτικού να επιβαρύνονται με διαδικασίες πληρωμής με κάρτες, δεδομένου τόσο της αδυναμίας να φέρουν κάρτες οι μαθητές όσο και άλλων εγγενών προβλημάτων λειτουργίας POS από τα κυλικεία. Είναι μια εντελώς αχρείαστη και υπερβολική απόφαση η οποία πρέπει να αποσυρθεί και το ΕΕΑ θα επιδιώξει συνάντηση με την Υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου για να αναπτύξει τις θέσεις του για το θέμα».

 

Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», καθορίζεται η υποχρέωση  αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) .

 

Οι υπόχρεοι συμμόρφωσης, οι προθεσμίες, οι διαδικασίες δήλωσης και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων ρυθμίζονται  και εξειδικεύονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών

 

Σε συμμόρφωση των ως άνω εκδόθηκε και η πρόσφατη Κ.Υ.Α. 133473/2017 (ΦΕΚ Β’ 4309/11.12.2017), με την οποία προστέθηκαν οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), 33.20 έως 96.04, στους οποίους ορίζονται οι υπόχρεοι που οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών  μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω Κ.Υ.Α.

 

Στον Κ.Α.Δ.  56.29.20.04 ορίζονται ως υπόχρεοι συμμόρφωσης «υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)».

 

Για το θέμα ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή ερώτηση ανάκλησης της υποχρεωτικής εγκατάστασης τερματικών αποδοχής καρτών (POS) από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Στην ερώτηση αναφέρονται μεταξύ άλλων:

 

α) τα ποσά που δαπανώνται κατά την αγορά ειδών στα κυλικεία είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μικρής ή και πολύ μικρής αξίας,

β) τα παιδιά και οι έφηβοι που συναλλάσσονται με τα κυλικεία σπάνια διαθέτουν πιστωτικές κάρτες ή είναι εξοικειωμένα με την χρήση αυτών,

γ) η περιορισμένη εν τοις πράγμασι διάρκεια των σχολικών διαλειμμάτων δεν συμβαδίζει με τον επιπλέον χρόνο που θα πρέπει να καταναλώνουν οι μαθητές στα κυλικεία και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή μέσω της κάρτας,

δ) πολλές φορές τα κυλικεία αντιμετωπίζουν και τεχνικής φύσεως ζητήματα όπως η μη ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής.

 

Ειδικότερα, τα παιδιά και οι έφηβοι, που είναι το κοινό με το οποίο συναλλάσσονται τα κυλικεία, είτε δεν διαθέτουν κάρτα για λόγους νομικής ή πραγματικής αδυναμίας, είτε δεν είναι εξοικειωμένα στο να πραγματοποιούν στην καθημερινότητά τους αγορές με κάρτες.

 

Επιπλέον, ο χρόνος που εκ των πραγμάτων απαιτείται να διατεθεί για συναλλαγές με κάρτα επιμηκύνει  τη διάρκεια αναμονής των παιδιών στα σχολικά κυλικεία,  απομειώνοντας τον διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο στο ήδη περιορισμένο διάλειμμα και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις συναλλαγές.

 

Τα ποσά που δαπανώνται για την αγορά ειδών στα κυλικεία δεν υπερβαίνουν τις περισσότερες φορές τα 2 ευρώ, ενώ συχνά τα μεμονωμένα είδη πωλούνται σε τιμές χαμηλότερες του ως άνω τιμήματος (ενδεικτικά το κόστος ενός κουλουριού είναι  0,50ευρώ), συνεπώς  είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμο ένα τέτοιο μέτρο  καθώς πρόκειται για συναλλαγές χαμηλού κόστους.

 

Περαιτέρω υπάρχουν και τεχνικής φύσεως δυσκολίες, όπως η μη ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής ή σύνδεσης στο διαδίκτυο η απόκτηση των οποίων θα επιβαρύνει οικονομικά ακόμη περισσότερο τους ιδιοκτήτες κυλικείων.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εφαρμογή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής σε σχολικά κυλικεία, είναι πρακτικά σχεδόν ανέφικτη και πρόκειται να εμποδίσει συναλλαγές χαμηλού κόστους, χωρίς να συνεισφέρει στην ασφάλεια των συναλλαγών ή να εμποδίζει φαινόμενα φοροδιαφυγής.

 

 

ΑΣΒ