Ευχαριστήρια επιστολή ΠΑΣΙΠΣ στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Α.