ΕΦΕΕΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με ομόφωνη απόφασή του, της 5-09-2018, σας καλεί να συμμετάσχετε στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσής μας την 28η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο ΝΟVOTEL, οδός Μιχαήλ Βόδα 4-6 Αθήνα, με τα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για την προηγούμενη χρήση.

2. Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

3. Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών, στην Αθήνα από 29/10/2018 έως και 6 /11 /2018 για ανάδειξη Δ.Σ, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στην  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού για τη συγκρότηση απαρτίας πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ένωσής μας. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος χωρίς άλλη προειδοποίηση το Σάββατο 6η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00. Αν εκ νέου δεν παραστεί το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τότε η ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 13η Οκτωβρίου 2018 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο ΝΟVOTEL, οδός Μιχαήλ Βόδα 4-6 Αθήνα, με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

ΑΘΗΝΑ 5/9/2018

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                
Δημήτριος  Τσαμόπουλος
        
Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Κούβαρης

 

 

Β