Εγχειρίδιο Εγγραφής Χρήστη στο ΠΣΚΕ για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Αττικής λόγω Covid19» των ΠΕΠ Αττικής