tuv-iso-logo

Εγγυήσεις από το ΕΤΕΑΝ για δάνεια

Οι επαγγελματίες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ www.etean.com.gr

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ, το οποίο θα παράσχει εγγυήσεις προς τις τράπεζες για την παροχή δανείων σε υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενεργοποιείται όπως ανακοίνωσε στις 9 Ιουλίου το Ταμείο, ύστερα από συμφωνία με τις τράπεζες που συμμετέχουν στη δράση και την υπογραφή των συμβάσεων συνεργασίας.

Τα κεφάλαια του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια που θα εκταμιευθούν με την εγγύησή του εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 150 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Δάνεια για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων: κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5-10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας το ποσοστό εγγυήσεως ορίζεται σε 80% επί του ποσού του δανείου.
  • Δάνεια έναντι της επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (αφορά δικαιούχους ΕΣΠΑ και Επενδυτικού Νόμου). Το ύψος των δανείων αυτών μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό της επιχορήγησης, με ελάχιστο 10.000 ευρώ και μέγιστο 500.000 ευρώ, ενώ η διάρκειά τους ορίζεται από 24 έως 36 μήνες κατ'ανώτατο με δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας το ποσοστό εγγυήσεως ορίζεται σε 70 % επί του ποσού του δανείου, ενώ οι ζητούμενες εξασφαλίσεις περιορίζονται στην εκχώρηση της επιχορήγησης έως του 100% του δανείου ή/και την εγγύηση φυσικού προσώπου.
  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού) ή/και Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως. Το ύψος τους κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ή το μισθοδοτικό κόστος ή το ύψος των εξοφληθεισών δαπανών υλοποιηθείσας επένδυσης. Η διάρκεια των δανείων ορίζεται από 2-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη. Για τα δάνεια αυτής της κατηγορίας το ποσοστό εγγυήσεως ορίζεται σε 80 % επί του ποσού του δανείου.

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες αναλαμβάνουν την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την έγκριση των δανείων και την υποβολή των αιτημάτων εγγυοδοσίας προς το ΕΤΕΑΝ.

Οι τράπεζες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας είναι οι: Alpha/Εμπορική, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς/Κύπρου, Αττικής, ΤΤ, Probank, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Δυτ. Μακεδονίας, Συνεταιριστική Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Χανίων.

Οι επαγγελματίες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ www.etean.com.gr.