Εγκύκλιες οδηγίες για τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Ο.Α.Ε.Ε.

επέρχονται μεταβολές για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και δίνονται διευκρινίσεις

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4336/2015 και της Υπουργικής Απόφασης Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015, επέρχονται μεταβολές για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και δίνονται διευκρινίσεις για τις ακόλουθες ενότητες:

 

Α. Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

 

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 (καταληκτικό όριο ηλικίας το 62ο)

 

Β. Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

ΙΙ. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι) ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 (καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο).

 

B. Εφαρμογή πρόσθετης μείωσης στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης.

 

Γ. Εξαίρεση από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

 

Στους από 1/1/1993 ασφαλισμένους δεν επέρχονται μεταβολές στα απαιτούμενα για συνταξιοδότηση όρια ηλικίας με την ισχύ του ν.4336/2015, οπότε εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την αριθ. Φ.10035/οικ.26538/840/21.11.2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ : Β4ΣΞΛ-Β0Κ).

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συνταξιοδότησης γονέων ή συζύγων ή αδελφών αναπήρων ατόμων βάσει της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.3996/2011, για τους οποίους απαιτείται από 19/8/2015 η συμπλήρωση ηλικιακού ορίου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους.

 

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22519

 

 

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν.4336/2015 και της Υπουργικής Απόφασης Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015, επέρχονται μεταβολές για τους ασφαλισμένους των τριών Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ και δίνονται διευκρινίσεις για τις ακόλουθες ενότητες:

 

Α. Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

 

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (Παλαιοί Ασφαλισμένοι)

 

I. Υπαγωγή ασφαλισμένων στον Πίνακα 1 (καταληκτικό όριο ηλικίας το 62ο)

 

ΙΙ. Υπαγωγή ασφαλισμένων στον Πίνακα 2 (καταληκτικό όριο ηλικίας το 67ο)

 

Β. Εφαρμογή πρόσθετης μείωσης στις περιπτώσεις λήψης μειωμένης σύνταξης

 

Γ. Εξαίρεση από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης