Έκπτωση 20% στις φορολογικές οφειλές για ιδιοκτήτες που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο

Γράφει η Χριστίνα Μαννέ, φοροτεχνικός, συνεργάτης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε την απόφαση για τον συμψηφισμό των οφειλών των ιδιοκτητών ακινήτων που έλαβαν μειωμένο ενοικίο κατα 40 τοις εκατό .Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο οικονομικών οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που εισπράττουν ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΗΤΕΣ  μειιωμένα ενοίκια λόγω της πανδημίας έχουν δικαίωμα έκπτωσης  20 τοις εκατο επί του εισπραχθέντος μισθώματος. Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, με ημερομηνία καταβολής μετά την 31η Ιουλίου 2020.

Οι οφειλές που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν κατά σειρά:

α) τον φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης

β) τον ΕΝΦΙΑ

γ) τον ΦΠΑ

δ) οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Επίσης, καθορίζεται ρητώς ότι το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν θα εισπραχθεί, δεν συνιστά εισόδημα και δεν θα φορολογηθεί.

Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές από ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Ο κος Βεσυρόπουλος τονίζει πωςΣτόχος είναι να εξισορροπήσουμε τη ζημιά»«Η κυβέρνηση στηρίζει με ουσιαστικά μέτρα κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δικαιούνται μείωση στις φορολογικές τους οφειλές, σε ποσοστό 20% επί του μισθώματος που τελικάεισπράττουν. Ο στόχος είναι να εξισορροπήσουμε τη ζημιά, την οποία έχουν υποστεί από το γεγονός ότι εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο».