Εξετάσεις πιστοποίησης εργαζομένων από τον ΕΦΕΤ στο ΕΕΑ

Σεμινάριο για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» διάρκειας δέκα ωρών.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 400 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΕΤ.

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2014 οι εξετάσεις  για την πιστοποίηση 400 εργαζομένων οι οποίοι είχαν ήδη παρακολουθήσει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο το σεμινάριο για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» διάρκειας δέκα ωρών.

 

 

Η πρωτοβουλία  της διοίκησης του   Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, στην κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού τους  σύμφωνα με την  ΥΑ 14708/2007,  έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ.

 

Η  διαδικασία της  υποβολής της αίτησης από τους φορείς υλοποίησης  γίνεται ηλεκτρονικά.

 

Δυνατότητα   εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:

  • οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.

  • οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.

  • εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

 

Οι εξετάσεις  περιλαμβάνουν 24 ερωτήσεις multiple choice και απαιτείται η ορθή απάντηση σε 19 από αυτές.

 

Υπάρχει σύστημα  μηχανογραφικής υποστήριξης της διαδικασίας πιστοποίησης των εκπαιδευομένων και δυνατότητα  δημιουργίας τεστ διαφορετικών για κάθε εξεταζόμενο για διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και ανάλογα με το αντικείμενο εξέτασης.

 

Η διόρθωση των γραπτών των εξεταζόμενων γίνεται άμεσα και στην συνέχεια εκδίδονται τα  πιστοποιητικά από τον ΕΦΕΤ , τα οποία το Επαγγελματικό Επιμελητήριο χορηγεί στους επιτυχόντες.

 

 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  διοργανώνει τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα με κόστος συμμετοχής:  20€ + 30€(ΕΦΕΤ) για τα μέλη του   και  30€ + 30€(ΕΦΕΤ)  για τα μη μέλη.

 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο με τα μηχανογραφικά