Εξωδικαστικός Μηχανισμός για Επιχειρήσεις και Ελευθέρων Επαγγελματίες

"οι επιχειρηματίες αποθαρρύνονται και τελικά δεν αποφασίζουν να ενταχθούν στην διαδικασία αφού την θεωρούν εξαιρετικά πολύπλοκη"

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – 120 Δόσεις»,  διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.), στα  γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε.

 

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. κ. Νικόλας Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο του συντονιστή, που είναι ο σύνδεσμος μεταξύ οφειλετών και πιστωτών. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι είναι ο ουδέτερος τρίτος που συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για να προχωρήσει η διαδικασία.

Το μέλος της Διοίκησης της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. Παύλος Πολιτάκης αναφέρθηκε στις δυστοκίες και στα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά του νόμου που λειτουργούν ανασταλτικά για τους ενδιαφερόμενους. Ο κ. Πολιτάκης επισήμανε ότι οι επιχειρηματίες αποθαρρύνονται και τελικά δεν αποφασίζουν να ενταχθούν στην διαδικασία αφού την θεωρούν εξαιρετικά πολύπλοκη.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης μίλησε για την μέχρι σήμερα πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ο κ. Κουρμούσης κάλεσε όλες τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες τους (δικηγόροι, λογιστές, οικονομολόγοι,  μηχανικοί, σύμβουλοι κλπ) να επικοινωνούν με τη γραμματεία για να τους υποστηρίζει ενεργά σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, διενεργούνται συνεχείς αναβαθμίσεις και αυτοματισμοί στην πλατφόρμα που διευκολύνουν τις διαδικασίες ολοένα και περισσότερο.

 

Στη συνέχεια, έγιναν ερωτήσεις από τα μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. στις οποίες απάντησαν ο κ. Φ. Κουρμούσης και η  Προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κα Θεώνη Αλαμπάση.

 

ΑΣΒ