Εξωδικαστικός: Μπορεί να γίνει δεύτερη αίτηση, αν απορριφθεί η πρώτη;

Έκανα αίτηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και απορρίφθηκε, μπορώ να ξανακάνω;

Ερώτημα: 

 

Έκανα αίτηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και απορρίφθηκε, μπορώ να ξανακάνω;


 

Απάντηση: 

 

Όχι, δυστυχώς ο νόμος δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4469/2017:

 

«Άρθρο 4

Υποβολή αίτησης

1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3. Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8, ή πρακτικού αποτυχίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους…»


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
[email protected]
www.pantelisco.com

Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: [email protected]