Εξόφληση ή κατάσχεση!

Καλούνται οι φορολογούμενοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες εντός 15 ημερών.

Επιστολές στους φορολογούμενους που δεν εξόφλησαν εντός των καθορισμένων προθεσμιών τις δόσεις πληρωμής του φόρου εισοδήματος, καθώς και άλλες υποχρεώσεις τους προς την εφορία έχει αποστείλει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Με την επιστολή τους καλεί να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εντός 15 ημερών.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ο γγ Δημοσίων Εσόδων, η εφορία δύναται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αναγκαστικής είσπραξής τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κατασχέσεις κ.ά.