Εξόφληση τιμολογίων με επιταγή ή μέσω τράπεζας

Εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών διευκρινίζει τι ισχύει για την εξόφληση των επί πιστώσει τιμολογίων των πελατών

 

Εγκύκλιος  του υπουργείου οικονομικών διευκρινίζει τι ισχύει για την εξόφληση των επί πιστώσει τιμολογίων των πελατών.

 

Σύμφωνα με αυτή, όλα τα τιμολόγια αξίας πάνω από 500€ ( με Φ.Π.Α.)  που θα εκδοθούν από 1/1/2014   θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με επιταγή είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας .

Δεν επιτρέπεται και η τμηματική καταβολή των επί πιστώσει  τιμολογίων στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά  .

Δηλαδή ένα επί πιστώσει τιμολόγιο που είναι πάνω από 500€ και έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2014  ο πελάτης δεν θα μπορεί να το εξοφλεί απευθείας σε εσάς με μετρητά και ας δίνει έναντι της αξίας του επί πιστώσει τιμολογίου ( δηλαδή κάτω από 500€ ανά είσπραξη ) και ας εκδώσετε  δύο ή  τρείς αποδείξεις  είσπραξης  με διαφορετική ημερομηνία..

Η τμηματική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει άνω των 500€ με έκδοση από 1/1/2014  θα πρέπει  και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό της εταιρίας ή με επιταγή.

 

Την υποχρέωση της τήρησης των ανώτερο διατάξεων  δεν την έχει ο εκδότης του τιμολογίου δηλαδή η εταιρία αλλά ο πελάτης δηλαδή σε αυτόν που εκδίδεται το τιμολόγιο.  

Η εταιρία  που πουλάει δεν έχει καμιά ευθύνη αν ο πελάτης θέλει να εξοφλήσει  τα επί πιστώσει τιμολόγια άνω των 500€ με έκδοση μετά τις  1/1/2014  απευθείας στον  υπεύθυνο πωλητή με μετρητά (έκδοση απόδειξης είσπραξης).

Κάλο βέβαια είναι σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουμε τους πελάτες για να τους προφυλάξουμε .

Σίγουρα οι λογιστές των πελατών μας θα τους έχουν ενημερώσει για την αλλαγή.

 

Κύρωση.

Με βάση το άρθρο 23 του N.4172 / 2013 ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη θεωρείται, κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, 
 

 

Άντα Π.