Εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης

Δείτε, σε συνοπτική μορφή τίτλων, όλες τις μορφές χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων

Δείτε, σε συνοπτική μορφή τίτλων, τις εναλλακτικές  μορφές χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και διερευνήσετε τις εφαρμογές που σας ταιριάζουν,  στο διαδίκτυο.

 

 

 

 1. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

  • Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)

  • Δομή προγράμματος: Επιμερισμού Κινδύνου

  • Συνολικά κεφάλαια: €384 εκ.

  • Διάρθρωση κεφαλαίων: €192 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €192 εκ. Τράπεζες

  •  Όρια χρηματοδότησης:

   1. Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €300.000, διάρκειας 48 μηνών

   2. Επενδυτικού σκοπού: €10.000 – €800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη

  • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων

  • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 50%

  • Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

  •  
 2. ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

  • Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)

  • Δομή προγράμματος: επιμερισμού κινδύνου

  • Συνολικά κεφάλαια: €915€

  • Διάρθρωση κεφαλαίων: €366 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €549 εκ. Τράπεζες

  • Όρια χρηματοδότησης:

   1. Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες

   2. Επενδυτικού σκοπού: €25.000 – €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη

  • Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων

  • Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 40%

  • Χρόνος διάθεσης: 04 2018

 

 

 

Η συνέχεια στο συνημμένο

 

 

 

Β