Ενίσχυση δαπανών επενδυτικών σχεδίων του Ν.3299/2004 έως 31/12

Προωθείται άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετική διάταξη.

Nομοθετική διάταξη που προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης όλων των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Ιουνίου 2018 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1α του Ν.4399/2016), εφόσον τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018, θα προωθήσει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Με την προωθούμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.