Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την Πασχαλινή περίοδο

Θα επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και, εφόσον προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές

Σύμφωνα με την απόφαση 33715/2015 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή "Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πασχαλινή περίοδο πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λπ.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών, και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευματίες ως προς:

 

-Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

-Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη ) -ενδείξεις.

-Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.

-Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.

-Την ελλιπή στάθμιση.

-Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, στη με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφαση.

 

Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις καθώς και διοικητικές κυρώσεις και, εφόσον προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

 

Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», και όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες πρακτικές, μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Δεδομένου ότι κατά την πασχαλινή περίοδο, αναμένεται αυξημένη διακίνηση των καταναλωτών, μέσω επιβατικών πλοίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και υπεραστικών λεωφορείων, οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και ως προς τη διαπίστωση εφαρμογής του άρθρου 137 της με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ), με το οποίο ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης σε ορισμένα είδη σε χώρους που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

 

Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι' αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον."

 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Αρ. πρωτ.: 33715/26.3.2015
Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 26 -Μαρτίου -2015

Αρ. Πρωτ. : 33715

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Τ. Κ.: 101 81

Πληροφορίες : Νεκτ. Χελιώτης

Σοφία Κολυβά

Τηλέφωνο : 213-1514200

Fax: 210-3842642

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ : «Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο».

 

1). Κατά την πασχαλινή περίοδο, παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που εθιμικά συνδέονται με το εορταστικό κλίμα των ημερών.

 

Καθήκον της πολιτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού, είναι να προβαίνει σε ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς και συγκεκριμένα:

 

α) Του Ν.4177/2013-ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013 (Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

β) Της απόφασης με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014-ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ).

 

γ) Του Ν. 4264/2014-ΦΕΚ 115/Α/15-05-2014 «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

δ) Της με αριθμ.πρωτ.56885/10.11.2014 Απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» (ΦΕΚ 3107/Β/19-11 -2014».

 

2). Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πασχαλινή περίοδο πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λπ.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΣΔΟΕ, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλλευσης των καταναλωτών, και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευματίες ως προς:

 

-Την ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

-Την επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη ) -ενδείξεις.

-Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκαταλόγων.

-Την έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων.

-Την ελλιπή στάθμιση.

-Κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στο Νόμο 4177/2013, στη με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφαση.

 

3). Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ν.4177/2013 καθώς και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφαση και το N.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και, εφόσον προβλέπεται, οι υποθέσεις αποστέλλονται και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

 

4). Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού», και όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες πρακτικές ,μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) παραπέμπονται στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

5). Δεδομένου ότι κατά την πασχαλινή περίοδο, αναμένεται αυξημένη διακίνηση των καταναλωτών, μέσω επιβατικών πλοίων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και υπεραστικών λεωφορείων, οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και ως προς τη διαπίστωση εφαρμογής του άρθρου 137 της με αριθμ. πρωτ. Α2-718/28.7.2014 απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ), με το οποίο ορίζονται ανώτατες τιμές διάθεσης σε ορισμένα είδη σε χώρους που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.

 

6). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

 

Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι' αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον.

 

Ειδικότερα όσον αφορά τα κρέατα σε ισχύ βρίσκεται:

 

Α) Το άρθρο 16 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Τήρησης βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή » όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι σε όλα τα σφαγεία της Χώρας (Ιδιωτικά, Δημοτικά κλπ) στα οποία γίνεται σφαγή ζώων, τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο σφαγών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι σφαγές των ζώων, τα οποία προσκομίζονται σε αυτά για σφαγή.

 

Β) Το άρθρο 18 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Παραπροϊόντων σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων » όπου μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι καθ' όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων και αμνοεριφίων γάλακτος χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται, σε αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό, με εξαίρεση την περίοδο από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, όπου μπορούν να πωλούν αμνοερίφια και αμνοερίφια γάλακτος μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους, όπου τα κεφαλάκια πωλούνται σε τιμή ανά κιλό.

 

Γ) Το άρθρο 24 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Επισήμανσης» κατά το στάδιο της λιανικής.

 

Όσον αφορά την επισήμανση, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στον έλεγχο των καταστημάτων λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η ένδειξη προέλευσης του κρέατος που θα αναγράφεται στις πινακίδες ή τιμοκαταλόγους των λιανοπωλητών, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την ένδειξη της προέλευσης της φερόμενης επί των σφαγίων σφραγίδας, σε συνδυασμό και με την αναγραφή της προέλευσης και επί των σχετικών τιμολογίων αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 13 «παραστατικά εμπορίας και διακίνησης» του ν. 4177 /2013 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περί « Στοιχείων – ενδείξεων στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών -κατεψυγμένων».

 

7). Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει επίσης να δοθεί στην εμπορία και διακίνηση των πτηνοτροφικών προϊόντων (αυγά) όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, ειδικότερα δε αυτές του Καν. (ΕΚ) 589/2008.

 

8). Επί πλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι με το Ν. 2065/1992 (άρθρο 47 παράγρ. 3), τα όργανα ελέγχου έχουν και την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε είδους φορολογική παράβαση, που θα διαπιστώσουν, κατά την διάρκεια των ελέγχων.

 

9). Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4177/2013 και των κατ' εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων είναι αυτές που ορίζονται με το άρθρο 17 του εν λόγω νόμου και για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4264/2014 οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 αυτού.

 

10). Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, οφείλουν εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους χώρους αρμοδιότητάς των (λιμάνια, πλοία κ.λ.π).

 

11). Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ελεγκτικών υπηρεσιών του άρθρου 17 του Ν. 4177/2013, πέραν των καθηκόντων του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ασκούν ανάλογα και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του φορολογικού ελεγκτή όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 3959/2011 -ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011.

 

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ