Ένταξη επιπλέον 33 επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε η 10η τροποποίηση (ΥΠΑΝΕ 734/139/A3/11.02.2020) της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2015-2020).

Ακολουθεί η Απόφαση: