Επ. Καστοριάς:Συνεργασία με Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχ/σεων Δ.Μακεδονίας

Υπογραφή σύμβασης...

Στην Καστοριά πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο τοπικό Επιμελητήριο και τον Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο INECO του Προγράμματος  Interreg IPA – Cross Border Cooperation Programme “Grece – Albania 2014 – 2020”.
Επικεφαλής εταίρος είναι το Επιμελητήριο Καστοριάς ενώ συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Αργυρoκάστρου, το Κέντρο Ερευνών και Μελετών στα Τίρανα και το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Ο σκοπός του προγράμματος είναι υποστήριξη των εν δυνάμει επιχειρήσεων στο στάδιο πριν την οριστικοποίηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την Ελληνική και την Αλβανική πλευρά είναι 650,000.
 
Η Πρόεδρος του ΣΥΓΕΔΥΜ, κα. Μιράντα Μπιλιώνη και οι δύο Αντιπρόεδροι κ.κ Χριστίνα Λαπόρδα και Εϋη Πρώιου μετά την υπογραφή της σύμβασης αντάλλαξαν ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μπάμπη Καραταγλίδη και ενημερώθηκαν επισταμένως από την κα Κων/να Τογκαρίδου για τις πρώτες προγραμματισμένες δράσεις του ΣΥ.Γ.Ε.ΔΥ.Μ.