Επαναλ. διαγωνισμός για προμηθευτή εγκατάστασης αυτόματων πωλητών

Υποβολή προσφορών μέχρι 27/7/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.