Επαναληπτικός διαγωνισμός για «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων» – 424 ΓΣΝΕ