Επαναληπτικός διαγωνισμός για «Αντινεοπλασματικά φάρμακα» – 424 ΓΣΝΕ