Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι τις 4 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.