Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού – ΓΕΣ

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.