Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων αναισθησιολογικών υλικών – Γ.Ν. Ζακύνθου