Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ – Γ.Ν. Ζακύνθου