Επαναληπτικός διαγωνισμός για στολές πληρωμάτων ασθενοφόρων

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 18/9/2018 και ώρα 14:00.