Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού (υποστήριξη Α/Φ-Ε/Π)

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.