ΕΠΑνΕΚ: Εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης

Δράσεις και επιχειρηματικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.