ΕΠΑνΕΚ: Προκήρυξη της Δράσης «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.