ΕΠΑνΕΚ – «Ψηφιακό Άλμα»: Ορθή Επανάληψη Απόφασης Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων