tuv-iso-logo

Επανεξετάζονται οι πολιτικές στην αγορά καυσίμων

Η κυβέρνηση επανεξετάζει το ύψος του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και τις συμβάσεις συνεργασίας


Σε βαθύ προβληματισμό έχει βάλει την κυβέρνηση η μεγάλη αποτυχία της πολιτικής εσόδων από τη φορολογία των καυσίμων και άλλων ειδικών φόρων όπως του καπνού. Η κυβέρνηση επανεξετάζει το ύψος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης δεδομένου ότι τα προσδοκώμενα έσοδα βρίσκονται πολύ κάτω των στόχων ενώ έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα από την μείωση της κατανάλωσης κατά΄80% και την ρύπανση του περιβάλλοντος από την καύση άλλων υλικών.
Δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να θέσει στην τρόικα το θέμα της αποτυχημένης πολιτικής στους ειδικούς φόρους ώστε να επανεξεταστούν. Ήδη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση φόρων όπως ο ΦΠΑ στην εστίαση ή και άλλοι φόροι, όπως οι ΕΦΚ.  Το πόρισμα της Επιτροπής αναμένεται στο τέλος του μήνα, προκειμένου να τεθεί στη συζήτηση με το κλιμάκιο της τρόικας που αναμένεται επιδράσει στη κατάρτιση του φορολογικού νομοσχεδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα έσοδα από τον ΦΠΑ στον πρώτο μήνα του έτους εμφανίζονται μειωμένα κατά 18%, ενώ αυτά των ΕΦΚ κατά 39%.

Διαφάνεια στις συμβάσεις των πρατηρίων καυσίμων

Ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στη διαφάνεια του σχηματισμού των λιανικών τιμών καυσίμων επιχειρεί να λύσει νομοθετικά το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για την επιβολή της διαφάνειας στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ εταιρειών πετρελαιοειδών και πρατηρίων.

Είναι γνωστό ότι πολλές φορές παρατηρούμε σημαντικές διαφορές στις τιμές καυσίμων μεταξύ πρατηρίων κάτι που δεν εξηγείται εύκολα ούτε από τον ανταγωνισμό ούτε από τη λογική. Η αλήθεια βρίσκεται στις διαφορετικές τιμολογήσεις που κάνουν οι εταιρείες οι οποίες ανάλογα με τις επενδύσεις που κάνουν στα πρατήρια εισάγουν διαφορετικό ποσό απόσβεσης στις τιμές. Αυτή την κατάσταση θέλει να ανατρέψει το υπουργείο Ανάπτυξης με τη νέα τροποποίηση.

Επί της ουσίας, με τη νομοθετική ρύθμιση θα αποσυνδεθεί η τιμή χονδρικής πώλησης των καυσίμων από τις επενδύσεις που κάνει μία εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών σε ένα βενζινάδικο.

Όπως αναφέρεται στην τροποποίηση «η παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίησης επενδύσεων από τις εταιρείες εμπορίας προς τον πρατηριούχο, η αξία καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής αυτών αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής γραπτής σύμβασης».

Επίσης δεν συνιστά επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σημάτων κ.λπ. της εταιρείας εμπορίας. Στην ξεχωριστή αυτή σύμβαση καθορίζεται και ο τρόπος αποπληρωμής της αξίας των ανταλλαγμάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο και αυτή θα πραγματοποιείται με την καταβολή ποσοστιαίων δόσεων σταθερών ή αποκλιμακούμενων.

Με  τη νομοθετική ρύθμιση επιλύεται και το σοβαρό πρόβλημα του ανεξέλεγκτου καθορισμού της τιμής χονδρικής από τις εταιρείες ενώ ταυτόχρονα δεν δίνονταν η δυνατότητα στους πρατηριούχους να προμηθευτούν καύσιμα από άλλη εταιρεία. Στη νέα σύμβαση προμήθειας προβλέπεται ότι "η τιμή χονδρικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων διαμορφώνεται με βάση την τιμή αγοράς από διυλιστήριο ή την τιμή εισαγωγής της προηγούμενης μέρας, πλέον περιθωρίων κέρδους".

Με τη νομοθετική ρύθμιση ξεκαθαρίζει και το τοπίο ως προς τις χορηγούμενες εκπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη σύμβαση αυτές θα καθορίζονται, ενώ οι βενζινοπώλες εφόσον το αιτούνται θα έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των εκπτώσεων που καταρτίζουν οι εταιρείες εμπορίας ανά κατηγορία πελάτη και ανά νομό, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Οι εκπτώσεις, πέραν των απολογιστικών, θα εμφανίζονται στα τιμολόγια πώλησης.


Η μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων είναι πέντε χρόνια, ενώ μπορούν να καταγγελθούν μετά την πρώτη τριετία με προθεσμία έξι μηνών.