Επιδότηση Πετρελαίου Θέρμανσης, τα βασικά σημεία!

Του Οικονομικού Επόπτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φοροτεχνικού, Παναγιώτη Παντελή

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου


Η διαβούλευση του φορολογικού νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε και πλέον είμαστε σε αναμονή της δημοσίευσης του τελικού κειμένου το οποίο θα πάει στη διαδικασία της ψήφισης. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του νέου φορολογικού δεν το εξαντλήσαμε, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό όταν έχουμε εικόνα από τις διορθώσεις που θα γίνουν.

Στο σημερινό μας καθιερωμένο ραντεβού θα ασχοληθούμε με κάτι αρκετά επίκαιρο, που δεν είναι άλλο από την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι τώρα ο καιρός μπορεί να είναι σύμμαχος στις Ελληνικές οικογένειες, αφού προς το παρών έχει λάμψει δια της απουσίας του. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν την εγκύκλιο που αναλύει τον τρόπο διανομής του επιδόματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν γρήγορες κινήσεις αν θέλουν να προλάβουν να πάρουν τα χρήματα της επιδότησης.

Οι διαφορές της διανομής του σε σχέση με πέρσι είναι αρκετές. Οι κυριότερες αυτών είναι ότι θα διανεμηθεί γρηγορότερα, δεδομένου ότι θα αρκεί η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης να είναι διπλάσια του ποσού της επιδοτήσεως, όμως θα αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης που θα αγοραστεί έως τις 31/12/2019, αποκλείοντας από τη διαδικασία του τις αγορές του 2020. Μάλιστα, σε σημερινή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή μετά από σχετική μας ερώτηση προς τον Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής, κύριο Σκυλακάκη Θεόδωρο, για το αν εξετάζεται παράταση της διαδικασίας και για το 2020, απαντήθηκε από τον Υφυπουργό ότι κάτι τέτοιο δε προβλέπεται από τον προϋπολογισμό και είναι αδύνατο να εξεταστεί προς το παρών.

Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο διανομής του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, αποκωδικοποιήσαμε την εγκύκλιο Α.1404/2019 και σας παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία της.

Ποσό επιδόματος Θέρμανσης

Το ύψος του ποσού που θα καταβληθεί στον κάθε δικαιούχο εξαρτάται από την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του, τα εξαρτώμενα τέκνα και το δήμο που ανήκει η πρώτη κατοικία εάν είναι ορεινός ή μη ορεινός.

· Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%, για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

· Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όριο της επιδότησης είναι τα 350€.

· Η τιμή του πετρελαίου για την υπολογισθείσα αξία των αγορών ορίζεται στο 1,042€/λίτρο.

· Για τη χορήγηση του επιδόματος ο δικαιούχος θα πρέπει να κάνει αγορά πετρελαίου αξίας ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος ή μεγαλύτερης.

Κριτήρια

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

· Άγαμος: 12.000€ φορολογητέο εισόδημα.

· Έγγαμος: 20.000€ προσαυξημένο κατά 2.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

· Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας συνολικό οικογενειακό εισόδημα 22.000€ προσαυξημένο κατά 2.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η παγίδα των τεκμηρίων παραμένει, αφού λαμβάνεται υπόψιν το φορολογητέο εισόδημα και όχι το πραγματικό.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2019, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

· Τις 130.000€ για τον άγαμο, και

· Τις 250.000€ για τον έγγαμο.

Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος είναι έως και τις 20 Δεκεμβρίου και θα αφορά τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ιστοσελίδα www.aade.gr. Επιλέγουν Υπηρεσίες προς πολίτες => Επιδόματα => Επίδομα Θέρμανσης.

Μονοκατοικία ή πολυκατοικία με ατομικό καυστήρα

Με τη συμπλήρωση των κωδικών Taxisnet επιλέγουν Υποβολή / Διαχείριση αίτησης => Συμπλήρωση αίτησης => «κλικάρουν» το κουτί της υπεύθυνης δήλωσης και στη συνέχεια επιλέγουν εάν η κατοικία τους είναι σε πολυκατοικία. Εάν όχι απλώς προχωρούν στην αίτηση.

Τα βασικά στοιχεία που θα χρειαστούν είναι τα εξής:

1. Αριθμός παροχής ρεύματος του διαμερίσματος.

2. Τετραγωνικά μέτρα κατοικίας.

3. ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή και «κλικάρισμα» στο αντίστοιχο κουτάκι.

4. Αριθμός IBAN.

5. Ονοματεπώνυμο.

6. E-mail.

7. Σταθερό τηλέφωνο.

8. Κινητό τηλέφωνο.

Πολυκατοικία με κοινόχρηστο καυστήρα

Αρχικά, θα πρέπει οι διαχειριστές να καταγράψουν την πολυκατοικία στο σύστημα συμπληρώνοντας όλα τα διαμερίσματα με τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις Δαπάνες Θέρμανσης. Επίσης, θα πρέπει να δηλώσουν τον Αριθμό Κοινόχρηστης Παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας, το ονοματεπώνυμο των ιδιοκτητών ή το ενοικιαστών.

Στη συνέχεια οι αιτούντες (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΑΦΜ του διαχειριστή (ή το ΑΦΜ της πολυκατοικίας, αν υπάρχει) και τον κοινόχρηστο αριθμό παροχής της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια, συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία τα οποία είναι τα ίδια με την περίπτωση της μονοκατοικίας.

Μεγάλη Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής:

· Η ενεργοποίηση – αίτηση όπως προαναφέραμε δε μπορεί να γίνει μετά τις 20 Δεκεμβρίου.

· Το παραστατικό αγοράς του πετρελαίου θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος. Εάν γίνεται για λογαριασμό πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει περαστεί ο κοινόχρηστος αριθμός παροχής.

· Το παραστατικό αγοράς του πετρελαίου θα πρέπει να αναγράφει το ΑΦΜ του αιτούμενου. Στην περίπτωση της πολυκατοικίας, θα πρέπει να αναγράφεται το ΑΦΜ της πολυκατοικίας ή το ΑΦΜ του διαχειριστή.

Εάν κάτι από τα προαναφερόμενα δεν ταυτοποιείται η επιδότηση δε θα προχωρήσει και ο αιτούμενος δε θα πάρει τα χρήματα.

Εξαιρέσεις από το επίδομα:

– Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων δηλώνονται σαν εξαρτώμενα μέλη. Θα υπολογίζονται όμως στην αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου, αλλά και στην αύξηση κατά 10% του επιδόματος.

– Οι φιλοξενούμενοι.

– Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, καθώς και εκείνα τα οποία διαθέτουν περισσότερα των δύο Ε.Ι.Χ., συμπεριλαμβανομένων των ευρισκομένων σε εθελούσια ακινησία. Δε συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

– Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

– Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

– Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

Πηγή: www.e-forologia.gr