Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών για επιχειρήσεις που εισάγουν από εμπορεύματα από τρίτες χώρες

Ακολουθεί η επιστολή που εστάλη από το Επιμελητήριο Αχαΐας προς τον Υπουργό Οικονομικών: