Επισκόπηση σημαντικών εγκυκλίων – αποφάσεων για το ασφαλιστικό

Δείτε τα κυριότερα νομικά κείμενα που αφορούν το ασφαλιστικό

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Δείτε τα κυριότερα νομικά κείμενα που αφορούν το ασφαλιστικό

 

Εισφορές Ειδοποιητήριο εισφορών

Μισθωτοί – Μέλη ΔΣ και λοιπές κατηγορίες που ασφαλίζονται ως μισθωτοί

Πλαφόν ασφάλισης μισθωτών

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Αγρότες – ΟΓΑ

ΕΦΚΑ Απογραφή – Ενημερότητα

Παράλληλη ασφάλιση

Επικουρική ασφάλιση

 

Ολόκληρο το κείμενο

 

ΣΒ