Επιστρεπτέα προκαταβολή και αποζημίωση ειδικού σκοπού για ελεύθερους επαγγελματίες

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για να ανέβουν τα ποσά που αφορούν στον μήνα Απρίλιο. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1645/03.05.2020 άρ.6 παρ.2 οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 15.05.2020 στην πλατφόρμα  https://www.aade.gr/mybusinesssupport .

Κατόπιν επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ η αίτηση άνοιξε μόνο για την συμπλήρωση σε συνέχεια της πρώτης οριστικοποιημένης δήλωσης, όμως υπάρχει σκέψη να ανοίξει στην συνέχεια  για τις εταιρείες που είτε δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε για λόγους τεχνικούς δεν φαίνεται να έχει υποβληθεί.

Θα υπάρξει ενημέρωση από τις αρχές με αποστολή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν δικαιούνται οι επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είτε την απόρριψή τους μέσα από την πλατφόρμα άμεσα. Βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα στήριξης της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά αρ.3παρ.2 (αα) βιβλία να παρουσιάζει μείωση  κατά 6,70% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδ.312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ)κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 όπως έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα «mybussinesssupport» σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Για τα διπλογραφικά βιβλία (ββ) πρέπει να παρουσιάζει μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδ.312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ)κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020 όπως έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα «mybussinesssupport»σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς.

Επίσης προϋπόθεση σημαντική είναι η υποχρέωση του δικαιούχου αρ.9 παρ.1 να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων  έως την 31.10.2020 ενώ τα δικαιολογητικά και η αίτηση θα πρέπει να προσκομιστούν έως την 30.11.2020. Η στήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος και η καταβολή της χρηματοδότησης θα ξεκινήσει σύμφωνα με δηλώσεις των αρμόδιων αρχών από αύριο 12.05.2020.

Το επιτόκιο ορίζεται σύμφωνα με ΦΕΚ 1645 αρ.2παρ.4 προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση 2008C14/02(C14/6 της 19.1.2008). Μέχρι 31.12.2021 η επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετα την παρέλευση χάριτος σύμφωνα με αρ.8παρ.3 ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΤΑΙ το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, σε 40 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις, ενώ το σύνολο του ποσού θα εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr και συγκεκριμένα στα στοιχεία οφειλών.

Όπως αντιλαμβανόμαστε δύο σημαντικά προβλήματα ανακύπτουν. Το πρώτο είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντέξουν να συντηρούν τον αριθμό των εργαζομένων έως και  τον Οκτώβριο. Το δεύτερο πρόβλημα που ανακύπτει σύμφωνα με το ΦΕΚ 1780/10.05.2020  κανόνες τήρησης αποστάσεων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, είναι υποχρεωμένες στην τήρηση 4 άτομα + 1 άτομο για κάθε 10m2  για την επιφάνεια από 20m2  και έως 100m2,  ενώ πάνω από 100m2  απαιτείται 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15m2 μαζί με το προσωπικό. Εδώ διερωτόμαστε πώς το σύνολο του  προσωπικού θα διατηρηθεί όταν το σύνολο πελατών και προσωπικού προκαθορίζετε από την παραπάνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Θα πρέπει έως και την 31.10.2020 να προβλεφθούν δικλείδες ασφαλείας για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων για κάθε επιχείρηση.

Για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, στήριξης των ελευθέρων επαγγελματιών έως 800ευρώ αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα καθώς και για τις υποβληθείσες και οριστικοποιημένες δηλώσεις θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οι δικαιούχοι  για την τυχόν απόρριψη τους.

Σε κάθε περίπτωση θα λάβουν το επίδομα ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες έως και τις 15.05.2020 εφόσον δεν ενημερωθούν διαφορετικά.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Email: [email protected]

www.taxgservices.gr