Επιχειρηματική αποστολή σε Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο / 23-30 Μαρτίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 16:00

Συνεχίζοντας να προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες προς τα μέλη του και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο προγραμματίζει :

Επιχειρηματική Αποστολή  στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο

23 – 30 Μαρτίου 2018

Για πρώτη φορά, η επίσκεψη θα καλύψει 3 (τρεις) διαφορετικές χώρες.

 

O συντονισμός της επιχειρηματικής αποστολής γίνεται από τα Επιμελητήρια των τριών χωρών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων εταιρειών στους τομείς του κάθε συμμετέχοντα, για την πραγματοποίηση των συναντήσεων B2B.  Οι τρεις αυτές χώρες (περίπου 52 εκατομμύρια)  αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εμπορικό δεσμό για την Ελλάδα με περιθώριο βελτίωσης στο εμπορικό ισοζύγιο.

Το ελληνικό ισοζύγιο εξαγωγών για τις τρεις αυτές χώρες για τα έτη 2015, 2016 και τους πρώτους έξι μήνες του 2017 παρουσιάζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη.

Η Ιορδανία, αντιπροσωπεύει μια σταθερή και διαφοροποιημένη αγορά και ένα σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο για την ευρύτερη  περιοχή.

Το Ιράκ, αναδύεται μετά από χρόνια αστάθειας και αντιπροσωπεύει μια μεγάλη αγορά για όλους τους κλάδους.

Ο Λίβανος συνεχίζει να είναι από τους πιο δυνατούς συνεργάτες  της Ελλάδας, και συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο στην Μέση Ανατολή.

Η σχεδιαζόμενη επιχειρηματική αποστολή του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, αποτελεί μοναδική ευκαιρία προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 16:00

ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ WORD

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ PDF