«Επιχειρούμε Έξω»: Αιτήσεις από 18/1 – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών.