Έρευνα ETE: Η πανδημία ανέκοψε απότομα την ανοδική πορεία του Δείκτη Εμπιστοσύνης των ΜμΕ

Η πανδημία ανέκοψε απότομα την ανοδική πορεία του Δείκτη Εμπιστοσύνης των ΜμΕ, όπως διαφαίνεται από τη νέα έκδοση της Έρευνας Συγκυρίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 34 μονάδες επιστρέφοντας σε αρνητικό έδαφος (-8 μονάδες), με την τρέχουσα επίδοση να προσεγγίζει τα επίπεδα των προηγούμενων κρίσεων (εκκίνηση ύφεσης το 2009 και επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων το 2015).

Επιπλέον η έρευνα πεδίου αποκαλύπτει ότι το ⅓ των επιχειρήσεων βρίσκεται σε ισχυρότερη χρηματοοικονομική κατάσταση σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις και άρα εκτιμάται ότι θα εμφανίσει δυνατές άμυνες. Ωστόσο, ένα ισοδύναμο ποσοστό φαίνεται να βρίσκεται σε ασθενέστερη χρηματοοικονομική υγεία σήμερα, δημιουργώντας έτσι ανάγκες υψηλότερης στήριξης.

Αναλυτικά η έρευνα: