Έρευνα Ε.Σ.Α για τις χειμερινές εκπτώσεις 2017

Χειρότερος ο τζίρος από αυτόν που ανέμεναν στις χειμερινές εκπτώσεις δήλωσαν οτι κατέγραψαν ...

Χειρότερος ο τζίρος από αυτόν που ανέμεναν στις χειμερινές εκπτώσεις δήλωσαν οτι κατέγραψαν 7 στους 10 εμπόρους της Αθήνας σε ερευνά του συλλόγου τους . Μάλιστα στην πλειοψηφία τους δηλώνουν οτι η πτώση σε σχέση με το 2016 ξεπέρασε το 11 %