«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»: Οδηγίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ή όχι ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ

Οδηγία αναφορικά με τις επιχειρήσεις της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), οι οποίες δημοσιεύουν ή όχι ισολογισμούς στο ΓΕΜΗ.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω: