Ερωτηματολόγιο – Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ε.Ε.Α.

Ερωτηματολόγιο - Αξιολόγηση Υπηρεσιών Ε.Ε.Α.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ως πρώτη προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του.
Για το σκοπό αυτό, ζητούμε από τα μέλη μας να αξιολογήσουν, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, τις παρεχόμενες από το Ε.Ε.Α. υπηρεσίες.
Με την πολύτιμη βοήθειά σας, θα μπορέσουμε να καταγράψουμε τυχόν αδύναμα σημεία και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες μας.
Η συμβολή σας στην προσπάθειά μας αυτή είναι σημαντική. 
Mπορείτε είτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ και στη συνέχεια να το στείλετε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , είτε να το συμπληρώσετε online μέσω της ειδικής φόρμας που ακολουθεί.