Ερωτήσεις για οριστική δήλωση εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις

τα πιο συχνά προβλήματα στην σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων με το σύστημα των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ενημερώνει  για τα πιο συχνά προβλήματα που ανταμώνουν στην σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων με το σύστημα των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων. Η τελευταία ενημέρωση έγινε στις 3 Μαρτίου.

1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21);

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή της δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση τους να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2.Ποιοι υποβάλουν Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις;

Οριστική Δήλωση υποβάλουν όσοι καταβάλουν αμοιβές που εντάσσονται στην κατηγορία των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (δείτε την κωδικοποίηση του είδους των αμοιβών για εισοδήματα εξ εμπορικών επιχειρήσεων της ερώτησης 17).

3.Ποιες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet μπορούν να υποβληθούν:

Όλες οι αρχικές οριστικές δηλώσεις, ανεξάρτητα αν είναι εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες (Έντυπο Ε21/TAXIS) αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2014.

Αποκλειστικά υποβάλλεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ:

Η οριστική δήλωση υπόχρεου φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει υποβάλλεται στη ΔΟΥ από τους κληρονόμους του.

4.Μπορώ να υποβάλω οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο;

Όχι, η υποβολή οριστικής δήλωσης με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, δεν γίνεται αποδεκτή. Δεκτές γίνονται μόνο δηλώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου, τότε η διαφορά θα επιστραφεί στον επαγγελματία μέσω της εκκαθάρισης της ετήσιας δήλωσης του φόρου εισοδήματος του.

5.Πότε πραγματοποιείται η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις;

Για το οικονομικό έτος 2014 η υποβολή της δήλωσης Ε21 πραγματοποιείται εμπρόθεσμα μέχρι 30/5/2014.

6.Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

Όχι, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.

7.Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών (το επισυναπτόμενο αρχείο της Ε21 – Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία αμοιβών);

Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις» στην ενότητα «Υποβολή Οριστικής Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) οικ. έτους 2014».

8.Μπορώ να υποβάλλω το ίδιο επισυναπτόμενο αρχείο που υπέβαλα με τη «Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις»;

Ναι, μπορείτε να υποβάλλεται το ίδιο αρχείο, αρκεί όταν δημιουργήσατε το αρχείο να είχατε επιλέξει την κατηγορία «βεβαίωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις» (θέλει προσοχή γιατί με το ίδιο αρχείο μπορούσατε να δημιουργήσετε βεβαιώσεις για μισθωτή εργασία, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις). Η μόνη διαφορά μεταξύ των δυο αρχείων είναι ότι στην παρούσα δήλωση (του Ε21), το αρχείο πρέπει να είναι αποσυμπιεσμένο (unzip), ενώ στη «Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις» το αρχείο ήταν συμπιεσμένο (zip).

9.Πως δηλώνω το χαρτόσημο και τον ΟΓΑ χαρτοσήμου;

Σε περίπτωση που έχετε παρακρατήσει και αποδώσει χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, τότε στο επισυναπτόμενο αρχείο θα καταχωρήσετε το άθροισμα τους στο πεδίο «κρατήσεις εκτός φόρου», ενώ στη φόρμα υποβολής της δήλωσης θα τα καταχωρήσετε ξεχωριστά στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ».

10.Σε ποια μορφή πρέπει να υποβληθεί το αρχείο;

Το αρχείο απαιτείται να έχει την κλασική κωδικοποίηση των Windows (δηλαδή windows-1253). Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται DOS προγράμματα, και όταν επιλέγετε το αρχείο με το Notepad πρέπει να εμφανίζονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία. Δεν πρέπει να δημιουργείται το αρχείο με χρήση λειτουργικού MS-DOS. Εάν δημιουργηθεί το αρχείο με εφαρμογή διαφορετική της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να ανοίγεται οπωσδήποτε με αυτή την εφαρμογή, ώστε να φαίνονται τυχόν λάθη του αρχείου και κυρίως αν δεν εμφανίζονται ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία

11. Στο αρχείο που κατεβάζω από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ για την δημιουργία του επισυναπτόμενου αρχείου , όταν το αποθηκεύω και προσπαθώ να το ανοίξω μου εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find the main class:gr.gsis.fmypublic.desktop.FmyDesktopApp. Program will exit.». Τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω το αρχείο μου;

Θα πρέπει, αφού πρώτα αποθηκεύσω το αρχείο και εμφανιστεί το εικονίδιο του, να επιλέξω δεξί κλικ από το ποντίκι και μετά να επιλέξω το «Εxtract Here».

Έπειτα ανοίγω τον φάκελο «apcDesktopprivate» και επιλέγω το εκτελέσιμο αρχείο (executable jar file) «CheckFMY2014». Στην συνέχεια είτε πατάω το πλήκτρο «enter» είτε κάνω «διπλό κλίκ» πάνω στο όνομα του εν λόγω αρχείου.

Αν κάνω σωστά τις παραπάνω ενέργειες μου ανοίγει η φόρμα όπου πρέπει να καταχωρήσω τα στοιχεία των αναλυτικών αμοιβών.

12.Έχω κάνει διακοπή πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Πότε πρέπει να υποβάλλω οριστική δήλωση για τη χρήση αυτή;

Για τους μήνες του έτους που είχατε δραστηριότητα, την οριστική δήλωση Ε21 θα την υποβάλετε στο επόμενο έτος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής ως περίοδο χρήσης ορίζεται όλο το διαχειριστικό έτος.

13. Κατά την υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται το εξής μήνυμα «Οι ακαθάριστες αποδοχές στη γραμμή 3 του υποβαλλόμενου αρχείου πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες στη φόρμα υποβολής» Γιατί συμβαίνει αυτό;

Θα πρέπει να δοθεί, ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να συμπληρωθούν και να μεταφερθούν σωστά, τα δεδομένα του αρχείου στη φόρμα της δήλωσης.

14.Για κάποιες προσωρινές χρεωστικές δηλώσεις έχω κάνει ρύθμιση στη Δ.Ο.Υ. Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση αφού δεν έχω αριθμό και χρονολογία διπλοτύπου;

Στα στοιχεία πληρωμής θα αναγράψετε τον αριθμό του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Αριθμός» και την ημερομηνία του φύλλου ελέγχου στη στήλη «Χρονολογία».

15.Ποια στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα;

Πλέον, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τα «στοιχεία πληρωμής» του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ» (δείτε και την επόμενη ερώτηση για τα στοιχεία πληρωμών που έρχονται προσυμπληρωμένα). Στη στήλη «αριθμός» συμπληρώνεται ο α/α της Ταυτότητας Οφειλής (το 12ψήφιο καταληκτικό νούμερο) και στη στήλη «χρονολογία» αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης της προσωρινής δήλωσης.

Προσοχή. Οι ταυτότητες πληρωμής καταργήθηκαν και στη θέση τους παράγονται πλέον ταυτότητες οφειλής. Οι ήδη παραχθείσες και εξοφληθείσες ταυτότητες πληρωμής έχουν μεταπτωθεί στο taxis σε μορφή ταυτοτήτων οφειλής. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος έχει εξοφλήσει την προσωρινή δήλωση με ταυτότητα πληρωμής, στο πεδίο «αριθμός» θα εμφανίζεται ένα 12ψήφιο νούμερο που δε θα συμφωνεί με τον αριθμό της ταυτότητας πληρωμής. Το 12ψήφιο αυτό νούμερο είναι ο αριθμός της Ταυτότητας οφειλής που συνδέεται με τη συγκεκριμένη προσωρινή δήλωση (μεταπτωθείσας ταυτότητας πληρωμής όπως αναλύσαμε προηγουμένως).

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επισκόπησης των εξοφλημένων οφειλών των υπόχρεων μέσω της «προσωποποιημένης πληροφόρησης», από όπου μπορεί ο υπόχρεος να βλέπει τον προαναφερθέν α/α της ταυτότητας οφειλής των εξοφλημένων χρεών.

Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι προσυμπληρωμένος ο αριθμός της Ταυτότητας Οφειλής και η συγκεκριμένη πληρωμή δεν εμφανίζεται στα στοιχεία πληρωμών της προσωποποιημένης πληροφόρησης, τότε:
α) σε περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω taxisnet θα συμπληρώσετε τον 8ψήφιο αριθμό καταχώρησης taxisnet και την ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης στο taxisnet, όπως εμφανίζονται από την επιλογή «αποθηκευμένες δηλώσεις»
β) σε περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. θα συμπληρώσετε τον α/α και την ημερομηνία του αντίστοιχου διπλοτύπου.

16.Τι κάνω σε περίπτωση που δε συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ»;

Έχω τη δυνατότητα να κάνω οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ» (διαγραφή γραμμής, προσθήκη νέας γραμμής, τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου κάποιας επιμέρους γραμμής).

Για παράδειγμα:

Α) Προσυμπληρωμένα θα έρχονται τα στοιχεία των πληρωμών που έγιναν με Προσωρινές Δηλώσεις Απόδοσης Τελών και Χαρτοσήμου του 2013 και μόνο για την κατηγορία «Εμπορικές επιχειρήσεις» (αν συμφωνείτε με αυτά τα δεδομένα, τότε δεν προβαίνετε σε αλλαγές).

Λοιπές πληρωμές που έγιναν το 2013 με Προσωρινές Δηλώσεις (πχ στην κατηγορία Λοιπά) ή για τις προμήθειες δημοσίου (1%, 4%, 8%), ή για παρακρατήσεις φόρου εργολάβου 3%, κλπ θα συμπληρώνονται (προστίθενται) από τον ίδιο τον χρήστη με εισαγωγή γραμμής, εφόσον εμπεριέχονται στα είδη αμοιβών της δήλωσης Ε21, (βλέπε κατηγορίες εισοδημάτων στην ερώτηση 17).

Σε περιπτώσεις όπου τα επιπλέον στοιχεία πληρωμής που θέλετε να προσθέσετε είναι πάρα πολλά, ομαδοποιείστε ανά μήνα τις ομοειδείς πληρωμές με βάση τον τύπο της δήλωσης (πχ παρακρατήσεις προμηθειών δημοσίου, φόρος εργολάβων κλπ) και καταχωρείστε τα αθροίσματα τους σε μια γραμμή του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ». Στο πεδίο «Αριθμός» καταχωρείστε το τελευταίο στοιχείο πληρωμής του αντίστοιχου μήνα, ενώ στο πεδίο «χρονολογία» καταχωρείστε την ημερομηνία αυτού του στοιχείου πληρωμής.

Β) ενδέχεται να έχει υποβληθεί ανακλητική προσωρινή δήλωση στη ΔΟΥ και σε αυτόν τον πίνακα να εμφανίζονται τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπόχρεος θα αλλάξει τα ποσά των ακαθαρίστων αποδοχών και του φόρου, θα αφήσει τον αριθμό της Τ.Ο. ως έχει και θα συμπληρώσει στην στήλη «χρονολογία» την ημερομηνία υποβολής της ανακλητικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.

17.Ποια είναι τα υπάρχοντα είδη αποδοχών;

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Κωδικός

Συντ/ής

παρ/σης

φόρου (%)

Είδος αμοιβών από Εισοδήματα εξ εμπορικών επιχειρήσεων άρθρου 28 του ν.2238/1994 επί των οποίων ενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 55 του ίδιου νόμου.

1.        

40

Άρθρο 55§1 περίπτωση α΄ν.2238/1994    μισθοί σε μέλη Δ.Σ. Α.Ε.

2.        

3

Άρθρο 55§1 περίπτωση β΄ν.2238/1994   

3.        

15

Άρθρο 55§1 περίπτωση γ΄ν.2238/1994   

4.        

20

Άρθρο 55§1 περίπτωση ε΄ν.2238/1994   

5.        

1

Άρθρο 55§1 περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση αα΄ν.2238/1994   

6.        

4

Άρθρο 55§1 περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση ββ΄ν.2238/1994   

7.        

8

Άρθρο 55§1 περίπτωση στ΄ υποπερίπτωση γγ΄ν.2238/1994   

8.        

20

Άρθρο 55§1 περίπτωση ζ΄ν.2238/1994   

9.        

 

 

10.     

 

 

11.     

 

 

12.     

 

 

13.     

 

 

14.     

 

 

15.     

 

 

18. Τι κάνω αν σε μια περίοδο (μήνας, δίμηνο) έχω αποδώσει ΜΟΝΟ χαρτόσημο (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου) αλλά δεν όφειλα να παρακρατήσω και να αποδώσω φόρο;

Στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ. ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΓΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΟ Ή ΜΗΝΑ», το πεδίο του φόρου δεν μπορεί να είναι μηδέν. Αν σε κάποια περίοδο οφείλατε να αποδώσετε μόνο χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ, και δεν υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου, τότε δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο.

19.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις.Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
 
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552 ή 15515. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
Ταχ. Δ/νση Δ.ΗΛΕ.Δ : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.