Ερώτηση στη Βουλή για την πρώτη κατοικία εμπόρων και ελ. επαγγελματιών

Ερώτηση με θέμα την προστασία της πρώτης κατοικίας των έμπορων και των ελεύθερων επαγγελματιών

Ο  Βουλευτής κ. Νίκος I. Νικολόπουλος κατέθεσε στη Βουλή και ειδικότερα προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ερώτηση με θέμα την προστασία της πρώτης κατοικίας των έμπορων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Στην ερώτηση απάντησε έγγραφα, για λογαριασμό του υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτριος Αυλωνίτης και επικουρικά ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 

Η ερώτηση του κ, Νικολόπουλολου

 

«Στην επικαιρότητα είναι το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων Πολιτών που βρέθηκαν σε δυσμενή οικονομική θέση, ιδίως λόγω της παρατεταμένης κρίσης, και για τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να μην μείνουν στον δρόμο αυτοί και οι οικογένειες τους.

 

Η αρχή για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι και πρέπει να είναι μια. Προστασία, με τους ίδιους κανόνες, για όλους τους Έλληνες. Διαπιστώνουμε όμως ότι, δυστυχώς, η πρώτη κατοικία ορισμένων συμπολιτών μας δεν έχει την ίδια αξία με την πρώτη κατοικία άλλων.

 

Συγκεκριμένα αναφέρομαι στους εμπόρους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και αναφέρομαι σε αυτούς καθώς διαπιστώνω από δημόσιες αναφορές, ιδίως εκπροσώπων αυτών, ότι δεν υπάρχει το ίδιο πλαίσιο, στις γενικές του αρχές, για τους εμπόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το σπίτι των οποίων απειλείται λόγω των χρεών τους που προέκυψαν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

 

Θα αναφερθώ σε έναν έμπορο που έχει πτωχευτική ικανότητα, πχ ένας βιοτέχνης στην Δραπετσώνα.

 

Αν θελήσει να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και δεν έχει μια κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία χρόνια, είναι αδύνατο. Αδύνατο επίσης είναι να ενταχθεί αν δεν έχει άλλες προϋποθέσεις, πχ βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης κλπ. Συνεπώς, η επιλογή ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι ανύπαρκτη.

 

Αν πτωχεύσει η επιχείρησή του (εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση πτώχευσης από το Πολυμελές Δικαστήριο), ο έμπορος θα μείνει δέσμιος της πτώχευσης, όλα τα χρόνια που αυτή θα εκκρεμεί. Σημειώνουμε ότι όσο εκκρεμεί η πτώχευση (μέσος όρος διάρκεια πτώχευσης στην Ελλάδα 6-8 χρόνια) ο έμπορος δεν μπορεί να ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Αν συμπτωχεύει μαζί με την εταιρεία τους (μη κεφαλαιουχική εταιρεία) η πρώτη του κατοικία δεν προστατεύεται έναντι των πιστωτών του, όπως θα προστατευθεί ενός ιδιωτικού υπαλλήλου ή ενός συνταξιούχου η πρώτη κατοικία.

 

Αν η επιχείρηση του είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση πτώχευσης, δεν μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν μπορεί να ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη, ο έμπορος δεν έχει κανένα μέσο να υπερασπίσει το βασικό αγαθό της πρώτης κατοικίας.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 

  1. Ποιος είναι ακριβώς ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας ενός ελεύθερου επαγγελματία με οφειλές σε Τράπεζα, οφειλές προερχόμενες από την επιχειρηματική του δραστηριότητα;

  2. Ποιος είναι ακριβώς ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας ενός ελεύθερου επαγγελματία με οφειλές στο Δημόσιο και σε Ασφαλιστικά Ταμεία, οφειλές προερχόμενες από την επιχειρηματική του δραστηριότητα;

 

  1. Ποιος είναι ακριβώς ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας ενός εμπόρου με πτωχευτική ικανότητα που έχει οφειλές σε Τράπεζα, οφειλές προερχόμενες από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό λόγω έλλειψης του κριτηρίου βιωσιμότητας.

  2. Ποιος είναι ακριβώς ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας ενός εμπόρου με πτωχευτική ικανότητα που έχει οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, οφειλές προερχόμενες από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό λόγω έλλειψης του κριτηρίου βιωσιμότητας.

  3. Να κατατεθούν στην Βουλή Δικαστικές αποφάσεις που προστατεύουν την πρώτη κατοικία εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών για οφειλές προερχόμενες από την επιχειρηματικής τους δραστηριότητα»

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής Νίκος I. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

 

Η απάντηση

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της με αρ. πρωτ. 3029/178/30.1.2018 Ερώτησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου»

 

Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 3029/178/30.1.2018 Ερώτησης και ΑΚΕ του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ν. Αχαϊας, κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, με θέμα «Προστασία της πρώτης κατοικίας των εμπόρων και των ελεύτερων επαγγελματιών», σας ενημερώνουμε τα εξής:

 

 

  1. Προστασία κύριας κατοικίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

 

Η προστασία της κύριας κατοικίας εξακολουθεί να ισχύει για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, μέσω της υπαγωγής τους στο ν.3869/2010, ο οποίος κατόπιν των τροποποιήσεων του με τους ν.4336/15 και ν. 4346/15 και τις προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν και σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 54/15.12.2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και την με αρ. πρωτ. 130377/15 ΚΥΑ, παρέχει απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ) αλλά και για οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο.

 

Επίσης, δύνανται κάνουν αίτηση υπαγωγής στο ν.3869/10 όσοι επαγγελματίες χαρακτηρίζονται ως μικρέμποροι και διενεργούν εμπορικές πράξεις, χωρίς «επικίνδυνη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση» ενώ η δραστηριότητα τους στηρίζεται αποκλειστικά στην προσωπική τους εργασία με αντίτιμο αμοιβή αναγκαία για την διαβίωση τους.

 

 

II. Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

 

 

Με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συν. 195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376), με την οποία θεσπίστηκε η «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013», καθιερώνονται γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τα υπόχρεα ιδρύματα όσο και για τους δανειολήπτες, με στόνο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης η οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

 

Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και διακρίνονται εμφανώς οι διαδικασίες επίλυσης καθυστερήσεων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (σχετ. διάταξη περί χειρισμού δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες).

 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν την δυνατότητα υποβολής αίτησης στην τράπεζα ή τον εκκαθαριστή, με χρήση του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ρυθμίζοντας τα χρέη προς τράπεζες

 

 

 

III. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A 62/3.5.2017).

 

Με τα άρθρα 78 έως 95 του Υποκεφαλαίου Δ’ του ν.4389/2016, συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δανειοληπτών σε θέματα διαχείρισης χρέους και ενδεχόμενης υπαγωγής τους στο ν.3869/10.

 

Επιπλέον, ο νόμος 4469/2017 ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

 

Η ρύθμιση χρεών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δύναται να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ: www.keyd.gov.gr.. επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μικρή επιχείρηση δεν υποχρεούται να εκπονήσει μελέτη βιωσιμότητας, λόγω του ότι η πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ την παρέχει δωρεάν, με αυτόματο τρόπο.

 

Επιπλέον των ανωτέρω, στα πλαίσια του ν. 4469/2017, έχουν λειτουργήσει δεκαεπτά (17) γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, από τον περασμένο Μάρτιο έως σήμερα, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

 

Μέσω των εν λόγω γραφείων ενημέρωσης παρέχεται ενημέρωση σχετικά με:

 

α) τη δυνατότητα εξωδικαστικής παρέμβασης από Ενώσεις Καταναλωτών, Διαμεσολαβητές, αλλά και θεσμικούς παράγοντες που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού,

β) τα θεσμικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών, ήτοι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (για φυσικά πρόσωπα με τραπεζικά δάνεια) και ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (για επιχειρήσεις και χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπά χρέη), ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα κίνητρα ρύθμισης δημοσίων και ασφαλιστικών οφειλών, και

 γ) τις διαδικασίες αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν. Κατσέλη (Ν. Σταθάκη) για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών ομάδων.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

 

Δημήτριος Αυλωνίτης

 

 

Δείτε και την απάντηση της Ειδ.Γ. Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

 

 

ΑΣΒ