ΕΣΠΑ:Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών ΜμΕ

Το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα για «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Το επόμενο δίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει πρόγραμμα για «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Προυπολογισμός προγράμματος  στα 266,6 εκατ. Ευρώ.

Δικαιούχοι είναι: ΝΕΕΣ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις με υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου καθώς και των λειτουργικών εξόδων για 6 μήνες από την έναρξη.

Επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί λόγω δυσκολιών οφειλομένων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80000 ευρώ – 400000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης από 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται δαπάνη μισθολογικού κόστους, το ποσοστό ανεβαίνει στο  50%.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ

Ξενοδοχεία

Καταλύματα

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Camping

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων-ποδηλάτων

Ταξιδιωτικά πρακτορεία

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών σχεδίων κλπ.

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες:

Κτιριακά

Μηχανήματα & εξοπλισμός

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός

Συστήματα ποιότητας

Η/Υ και λοιπά περιφερειακά

Λογισμικό & μηχανογραφικά συστήματα

Δαπάνες προβολής-προώθησης-διαφήμισης-Συμμετοχής σε εκθέσεις

Δαπάνες προσωπικού

Λόγω του μικρού χρόνου για υποβολή φακέλων που είναι συνήθως 1,5-2 μήνες από την έναρξη των προθεσμιών, είναι σκόπιμο οι δυνητικοί δικαιούχοι να προετοιμαστούν κατάλληλα ως προς το επενδυτικό τους σχέδιο, τη μορφή της εταιρείας που θα ιδρύσουν, την σύνταξη των καταστατικών (χωρίς έναρξη εργασιών)και τα οικοδομοτεχνικά σχέδια που θα χρειαστούν στην πορεία της υλοποίησης.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση στην επένδυση δαπανών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας.