ΕΣΠΑ:Νέα Παράταση των δράσεων

Νέα Παράταση των δράσεων "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση", "Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα" και "Ταμείο Εγγυοδοσίας" από το ...

Νέα Παράταση των δράσεων "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση", "Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα" και "Ταμείο Εγγυοδοσίας" από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

Συγκεκριμένα η παράταση υποβολής αιτήσεων αφορά στα δανειοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση" και "Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα" και το "Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ".Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, παρατάθηκε εκ νέου η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017. Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.  

Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της παραλαβής των αιτήσεων επιχειρήσεων από τις τράπεζες, για περίπου ακόμη ένα τρίμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ  (www.etean.com.gr) ή να επισκέπτονται τα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών.