ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εθνική Στρατηγική Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Γερμανία

Στη Γερμανία, οι εκπρόσωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των ομόσπονδων κρατιδίων και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας, εισήγαγαν την πρώτη εθνική στρατηγική συνεχούς εκπαίδευσης με έμφαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος είναι η διασύνδεση των πολιτικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατιδίων με τη συνεχή εκπαίδευση και, μαζί με άλλους εταίρους, να καταστήσουν την κατάρτιση και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης πιο διαφανείς και προσιτές σε όλους.

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Παιδείας και Έρευνας Anja Karliczek δήλωσε ότι η Εθνική Στρατηγική Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για μια νέα κουλτούρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Ένας διαγωνισμός καινοτομίας με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», ζήτησε την ανάπτυξη δομοστοιχειωτών πλατφορμών μάθησης ως απάντηση στις προκλήσεις που συνδέονται με τη διαρθρωτική αλλαγή. Αυτά είναι για να επιτρέψουν την πρόσβαση στη συνεχή κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό, πρόσθεσε ο κ. Karliczek, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νόμου για την αναβάθμιση της κατάρτισης (AFBG) θα αυξηθεί σημαντικά και οι διαδικασίες επικύρωσης και πιστοποίησης άτυπων δεξιοτήτων θα επεκταθούν σε εθνικό επίπεδο.

Η Εθνική Στρατηγική Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης προσφέρει συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι το δικαίωμα απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, η ενίσχυση της παροχής συμβουλών συνεχούς εκπαίδευσης ή η προώθηση εκπαιδευτικών ενώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, τονίζει ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Hubertus Heil.

Οι στόχοι της στρατηγικής με μια ματιά:

  • να υποστηρίξει τη διαφάνεια της παροχής συνεχούς κατάρτισης και ευκαιριών
  • να κλείσουν τα κενά χρηματοδότησης, να προσφέρουν νέα κίνητρα, να προσαρμόσουν τα υπάρχοντα συστήματα χρηματοδότησης
  • τη διασύνδεση της παροχής συμβουλών δια βίου μάθησης σε ολόκληρη τη χώρα και την ενίσχυση της παροχής συμβουλών σχετικά με τα προσόντα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
  • ενίσχυση της ευθύνης των κοινωνικών εταίρων
  • να ελέγχουν και να αυξάνουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας και της ποιότητας της παροχής κατάρτισης
  • καθιστούν εμφανή και αναγνωρίζουν τις αποκτηθείσες ικανότητες των εργαζομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • να αναπτύξουν τυπικά προσόντα κατάρτισης και ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
  • να αναπτύξουν στρατηγικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ως κέντρα αριστείας για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση
  • να ικανοποιήσουν το προσωπικό στη συνεχή εκπαίδευση και να τις αξιοποιήσουν για την ψηφιακή τους αλλαγή
  • τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη βελτιστοποίηση των στατιστικών κατάρτισης

Πηγές:

-EPALE

– Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δελτίο Τύπου 12 Ιουνίου 2019 [DE]

Εθνική Στρατηγική Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (link is external) [DE]

Συμβουλή ανάγνωσης:  – Käpplinger, Β. (2019) Ist das eine Strategie? Δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου 2019. [DE]

 

Β