Ετήσια Έκθεση 2019 του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Όλη η πληροφορία για τα μεγέθη της αγοράς εργασίας, είναι ενσωματωμένη σε 1 μόνο διαδραστικό πίνακα που συνθέτει τις τέσσερις κύριες βάσεις δεδομένων που αξιοποιεί ο μηχανισμός (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, ESCO).

Πιο συγκεκριμένα μελετώντας το διαδραστικό πίνακα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για:
1. Την αγορά εργασίας στην Ελλάδα για το διάστημα 2011-2018 με δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2. Τη μισθωτή εργασία στην Ελλάδα από το 2014-2018 με δεδομένα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
3. Την εγγεγραμμένη ανεργία στην Ελλάδα για το έτος 2018 με δεδομένα του ΟΑΕΔ.
4. Τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες με δεδομένα της ESCO.

Στο τέλος κάθε ερώτησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κουμπί «Πιέστε εδώ» και να περιηγηθεί στον αντίστοιχο διαδραστικό πίνακα, έτσι ώστε να εντοπίσει όλα τα δεδομένα που χρειάζεται για να απαντήσει στο εκάστοτε ερώτημα, αλλά και να εξειδικεύσει την ανάλυση όπως ο ίδιος επιθυμεί.

Κάτω δεξιά δίνεται η επιλογή στον χρήστη να κάνει full screen στον διαδραστικό πίνακα ώστε να του εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκρίνεια, να κατεβάσει (download) τον πίνακα σε μορφή Image, PDF και PowerPoint καθώς και να τον κοινοποιήσει (Share). Επίσης, υπάρχουν οι επιλογές Undo, Redo και Reset. Συγκεκριμένα, με τις επιλογές Undo και Redo ο χρήστης μπορεί να αναιρέσει και να αντιστρέψει γρήγορα τις τελευταίες του ενέργειες, ενώ με την επιλογή Reset μπορεί να επαναφέρει την πληροφορία του διαδραστικού πίνακα στην αρχική της κατάσταση, σβήνοντας το ιστορικό των προηγούμενων ενεργειών.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιπλέον, στον δικτυακό τόπο του Μηχανισμού (https://lmd.eiead.gr), πέρα από την Ετήσια Έκθεση, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται για τις ερευνητικές εξελίξεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.